خرید ساعت دیجیتالی دخترانه

تعداد مطلب: 20

ساعت دیجیتالی نوعی از ساعت استکه زمان را به صورت دیجیتالی (یعنی در قالب عددها یا سایر نمادها) نشان می دهد. در مقابل، در ساعت آنالوگ، زمان با موقعیت های عقربه ها نشان داده می شود. ساعتهای دیجیتال اغلب با موتورهای الکترونیکی همراه هستند، اما اصطلاح "دیجیتال" فقط به صفحه نمایش مربوط می شود، نه به مکانیسم حرکت. (هر دو ساعت آنالوگ و دیجیتال می توانند به صورت مکانیکی یا الکترونیکی رانده شوند ، اما مکانیسم های "ساعت های مکانیکی" دارای نمایشگرهای دیجیتال، نادر هستند.)