خرید کفش کوهنوردی

تعداد مطلب: 100

انتخاب کفش مورد نیاز شما با جنسیت، وزن، تنوع فعالیت و مسیری که می‌خواهید از کفش استفاده نمائید و شرایط مسیر رابطه مستقیم دارد. از جمله عواملی که در انتخاب نوع کفش مورد نیاز خود باید در نظر بگیرید می‌توان به سرما و درجه حرارت مسیر، میزان رطوبت، ارتفاع و سختی مسیر و مدت زمان برنامه اشاره کرد. همچنین نوع فعالیت شما، در انتخاب کفش نیز از اهمیت بسیاری برخوردار است