بامبو چتری

تعداد مطلب: 58

بامبو چتری ؛ گیاه بامبو که این روزها در ایران بسیار پرطرفدار است از جمله گیاهانی است که نگهداری آن در منزل بسیار آسان است. گیاه بامبو چتری چون به مناطق سرد عادت دارد بهتر است در نور کم و غیر مستقیم نگهداری شود. بامبو چتری که بومی غرب آفریقا و جنگل های کامرون است طبق افسانه ها یک گیاه خوش یمن است. بامبو چتری به خاک اسیدی نیاز دارد و همیشه باید مرطوب نگه داشته شود و بهتر است ماهی یکبار کود مایع به خاک آن ریخته شود. مطلب خوب تصاویر از انواع بامبو چتری را برای شما جمع آوری کرده است.