خرس ولنتاین 2020

تعداد مطلب: 121

**خرس ولنتاین 2020 تفاوت چندانی با سال های گذشته ندارد. اما یکی از تفاوت های خرس ولنتاین 2020 با سال های قبل (آن هم در برخی موارد) تنها وجود یک باکس شکلات قلبی در دست های خرس است. این خرس اغلب از پولیش تهیه می شود و تقریبا محبوب همه ی دختران است.