شومیز گلدار

تعداد مطلب: 220

شومیز گلدار نوعی پوشاک زنانه است که دارای تنوع و رنگ بسیاری در طرح ها می باشد. در انتخاب شومیز گلدار باید به ریز یا درشت بودن گل ها توجه کنید. اگر ریز نقش هستید، بهتر است از شومیزی استفاده کنید که دارای گلهای درشت است و برعکس اگر اندام درشتی دارید، بهتر است از یک شومیز دارای گل های ریز استفاده کنید.