لباس نوزاد بافتنی

تعداد مطلب: 90

لباس نوزاد بافتنی را می توان در دو نوع مختلف طبقه بندی کرد. لباس های بافت آماده و لباس های بافت دستی. به دلیل عدم تنوع در لباس های آماده و علاقه ی زیاد مادران ایرانی به بافتن لباس، اغلب این لباس های بافت از نوع دستی می باشند.