پیراهن ماکسی مجلسی

تعداد مطلب: 127

ماکسی مجلسی نوعی پیراهن زنانه است که از اتصال دامن به بالا پوش تشکیل می شود. این نوع پیراهن که اغلب در مجالس استفاده می شود، خواهان زیادی در میان زنان دارد. در سایت مطلب خوب ایده های زیادی برای طراحی و دوخت پیراهن ماکسی مجلسی خواهید یافت.