مدل تزیین سفره هفت سین 99

تعداد مطلب: 252

سفره ی هفت سین یکی از رسوم دیرینه ی ایرانیان است که هر سال با شکوه و عظمت خاصی برپا می شود. این سفره شامل هفت شیء است که با حرف س آغاز می شوند و هر کدام سمبل خاصی هستند. برای دیدن مدل تزیین سفره هفت سین 99 به مطلب خوب سری بزنید.