کاکتوس صخره ای

تعداد مطلب: 30

کاکتوس ها گونه های بسیار متنوعی دارند . .کاکتوس صخره ای یا کاکتوس کلکسیونی سرئوس در دسته ی  کاکتوس های زینتی است بیشتر ان ها دارای  ریشه های عمیق  در گلدان کاکتوس هستند و ساقه هایی که شبیه به شبکه عمل می کنند دارند که به خوبی، منبعی هستند که اب را درون خود نگه میدارند. در این مقاله به معرفی و روش نگهداری کا کتوس صخره ای می پردازیم :

معرفی کاکتوس صخره ای :

کاکتوس صخره ای یکی از قدیمی ترین کاکتوس ها است که بد لیل شکل ظاهری طرفدارهای زیادی دارد و جز کاکتوس های کلکسیونی می باشد . نام دیگر ان سرئوس است وبخاطر میوه ان که شبیه به سیب است به کاکتوس سیبی هم معروف  می باشد. رنگ میوه ها سبز ، زرد ، قرمز است. گلدهی این کاکتوس در فصل تابستان میباشد و گل ها بیشتر در شب باز می شوند . رنگ این نوع کاکتوس بیشتر به رنگ سبز ، خاکستری ، و سبز و ابی می باشد.

برای نگهدار ی از کاکتوس صخره  ای  به نور ، دما ، ابیاری ،کود دهی  وخاک گلدان توجه کنید خیلی راحت ی توانید این کاکتوس کلکسیونی را داشته باشید

نورمناسب : کاکتوس صخره ای نورمستقیم خورشید را بسیار زیاد دوست دارد  و نور زیاد در رشد قطر ان تاثیر بسزایی دارد .

دمای مناسب : این نوع کاکتوس در گرمای زیاد وتا دمای 3درجه هم می تواند زنده بمانند  ولی بهترین دما بین 20 تا30 درجه سانتی گراد برا ی رشد  این کیاه است .

ابیاری : مثل بقیه کاکتوس ها به اب زیادی احتیاج ندارد و باید گلدان از زهکشی مناسبی برخوردار باشد .اگر اب در اثر ابیاری زیاد و مناسب نبودن زهکشی داخل گلدان بماند باعث پوسیدگی ریشه گیاه می شود .

کود دهی : بیشتر کاکتوس ها به کود احتیاج ندارند چون بسیار سازگار و کم توقع هستند . اوایل فصل بهار که بهترین زمان برای دادن  کود سبک رقیق شده  و محلول در اب است  بدهید .

خاک گلدان : خاکی که سبک باشه اب را درون خود نگه ندارد که اب اضافی به راحتی از گلدان خارج شود و غنی از مواد مغذی باشد .

رشد کاکتوس سرئوس اهسته است .برای تکثیر کاکتوس صخره ای می توانید از روش قلمه زدن و کاشت بذر استفده کنید .

کاکتوس سرئوس یکی از بهترین و خاص ترین انواع کاکتوس است که بسیار مورد توجه  از لحاظ تنوع رنگ و ساختار ظاهری ان هستند  .

بیماری کاکتوس صخره ای :

علت زرد شدن کاکتوس صخره ای چیست ؟

ممکن است به علت افراط در ابیاری ریشه گیاه بپوسد و  و در اخر خود گیاه هم کم کم از پایین ساقه شروع به پوسیدگی کند و به زرد تغییر رنگ دهد . د راین مرحله نجات دادن گیاه کار سختی است . بهتر است ابیاری قطع شود وزهکشی خاک و سوراخ  کف گلدان چک شود .

علت سوختن کاکتوس صخره ای چیست ؟

درست است که کاکتوس صخره ای بیشترین رشد را در نور مستقیم خورشید دارد  ولی اگر در معرض افتاب شدید قرار بگیرد دچار سوختگی میشود در این حالت برگ های کاکتوس کمرنگ می شود .

اسامی کاکتوس صخره ای یا کاکتوس کلکسیونی سرئوس به همراه عکس انواع کاکتوس صخره ای :کاکتوس صخره ای ابلق ، صخره ای مینیاتوری ، کاکتوس صخره ای پرویانوس ، لیتوپس کاکتوس صخره ای ، کاکتوس کوهی. از نکات مهم دیگر به هیچ عنوان روی تنه کاکتوس صخره ای اب نریزید .کاکتوس صخره ای ذاتا کدر است اما می توانید با کمی روغن ولک ان ها را براق کنید.